Książki Multimedia Astrum Media Astrum Poezja
Ilość produktów = 0
Widok koszyka na zakupy
Wartość = PLN 0.00


Podstawy informacyjnej teorii kwantowej czasu, przestrzeni i materii


Seria: BIZNES I EDUKACJA
Autor: Andrzej Feret
ISBN: 9788365930750
Cena: 55.00
Rok wydania: 2019
Opis: Ciemna materia i ciemna energia są czymś, o czym fizycy wiedzą niewiele. Systematyczne obserwacje Wszechświata tworzą mapy rozkładu materii–energii. Oszacowano, że materia świecących galaktyk to 4% materii Wszechświata, ciemna materia, to 23%, a 73% – to ciemna energia, której natura nie jest znana. Podobne prawo podziału masy-energii dotyczy również galaktyk oraz układów planetarnych - i o tym pisze książka. Opisany w książce model Wszechświata, tłumaczy prawo podziału masy-energii w skali makrokosmosu a także w skali galaktyk i układów planetarnych, również dotyka Modelu Standardowego cząstek elementarnych. W teorii mierzy się stosunki mas cząstek elementarnych, co pozwala oszacować masy neutrin. Oszacowanie masy neutrina taonowego jest zgodne z wynikami doświadczeń w detektorze Super–Kamionkande w Japonii. Książka przedstawia podstawy matematyczne teorii względności – obecnej teorii czasu i przestrzeni, podstawy teorii kwantów i budowy materii oraz podstawy poglądu na czas w dynamicznym wszechświecie.

O autorze: Andrzej Feret
Urodził się w 1962 r. w Mielcu, na Podkarpaciu. Po ukończeniu SP nr 3 w Mielcu (w klasie VIII zajął I miejsce w powiatowej olimpiadzie z matematyki oraz z fizyki) podjął naukę w II LO im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, o profilu matematyczno-fizycznym (które ukończył z wyróżnieniem). Studiował informatykę i obronił pracę magisterską w Moskiewskim Instytucie Energetycznym, na Wydziale Automatyki i Techniki Obliczeniowej, Katedra Systemotechniki - następnie doktoryzował się z informatyki na tej katedrze. Od 1992 do 1998 pracował w WSK-PZL w Mielcu. W roku 1992, uzyskał zgodę profesora George Jiří Klira (SUNY Binghamton, USA) na odbycie stażu podoktorskiego. Składał dwukrotnie aplikację w Fundacji Fulbrighta oraz Fundacji Kościuszkowskiej w Warszawie. Profesor Klir (1932–2016) jest jednym z najważniejszych informatyków współczesnych.  Od kilkunastu lat interesuje się filozofią, teologią i naukami ścisłymi. Jest autorem 6 tomików wierszy.

Format A4, kolor, stron 176

Dodaj Podstawy  informacyjnej  teorii  kwantowej czasu,  przestrzeni  i  materii do koszyka na zakupy
Kontynuacja zakupów